enlvruet
Follow us

Saccharomyces boulardii reduce risk of diarrhea when travelling or beginning kindergarten

Reisikõhulahtisust iseloomustab kõhulahtisus või -kinnisus, kõhuvalu ja teised mao-sooletrakti häired, mida põevad suurem osa inimesi, kui nad satuvad väljapoole oma tavapärast keskkonda „võõraste bakterite“ piiramisrõngasse. Sõltuvalt reisi sihtkohast kogevad reisikõhulahtisust 5% kuni 50% inimest.
12 topeltpimeda, platseebo-kontrollitud uuringu kokkuvõte tõendab, et probiootikumid on paljulubavad reisikõhulahtisuse profülaktikas. Saccharomyces boulardii ja kahe probiootilise bakteri Lactobacillus acidophilus ja Bifidobacterium bifidum segu on märkimisväärselt tõhusad. [1] S. Boulardii tarvitajate rühmas esines reisikõhulahtisust mõlemas uuringus keskmiselt 5%–11%. [2] [3]
Kollaritsch et al on teostanud seni kõige ulatuslikumaid uuringuid Saccharomyces boulardii soodsa mõju kohta reisikõhulahtisuse puhul. Peamine järeldus – probiootikumid on tõhus  vahend profülaktikaks. Nende kasutamine umbes nädal enne reisi võib vähendada võimalust haigestuda kõhulahtisusse. Ühes uuringus jälgiti 1231 Austria turisti, kes reisisid soojadesse maadesse. Nad tarvitasid 3 nädalat mõnd S. boulardii annustest (250 või 500 mg) või platseebotablette. Reisijad alustasid probiootikumide kuuri 5 päeva enne reisi ning jätkasid kogu reisi ajal. Reisikõhulahtisust kogesid 43% platseeborühmast, seevastu oluliselt vähem 250 mg (34%) ja 500 mg (32%) S. boulardii rühmas.[2]  Teises Kollaritsch et al uuringus määrati 1016 austerlasel, kes suundusid Põhja-Aafrikasse, Kesk-Itta ja Kaug-Itta, 250 mg/d (5 × 109) S. boulardii, 1000 mg/d (2 × 1010) S. boulardii või platseebo, mida hakati tarvitama 5 päeva enne reisi. S. boulardii vähendas oluliselt kõhulahtisusse haigestunud turistide arvu.  Reisikõhulahtisist koges 39% platseeborühmast, aga ainult 34% 250 mg S. Boulardiirühmast ja 29% 500 mg S. Boulardii rühmast (P < 0.05).[3]
  1. McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of traveler’s diarrhea. Travel Med Infect Dis. 2007 Mar;5(2):97-105. Epub 2005 Dec 5.
  2. Kollaritsch H, Kremsner P, Wiedermann , G , Scheiner O. Prevention of traveller’s diarrhea: comparison of different non-antibiotic preparations. Travel Med Internatl. 1989;7:9–18.
  3. Kollaritsch H, Holst H, Grobara P, Wiedermann G. [Prevention of traveler’s diarrhea with Saccharomyces boulardii. Results of a placebo controlled double-blind study] Fortschr Med. 1993;111:152–156

Leave a Reply