enlvruet
Follow us

Sünbiootikumid on kasulikud gestatsioonidiabeedi (rasedusdiabeedi) puhul

Probiootikumid, eriti sünbiootikumid (probiootikumid koos kiudainetega), on olulised gestatsioonidiabeediga (rasedusdiabeediga) rasedate jaoks. Ajakirjas British Journal of Nutrition on avaldatud uuringu tulemused, kus Lactobacillus acidophilus, L. casei ja Bifidobacterium bifidum kombineerituna inuliiniga vähendas insuliinitaset juba 6 nädala pärast, samuti väga väikese tihedusega lipoproteiinide kolesterooli ja triglütseriide rasedatel.[1]
Topeltpimedas, juhuslikus, platseebo–kontrollitud uuringus osalejad olid rasedad, kellel oli diagnoositud gestatsioonidiabeet, vanuses 18–40 aastat, kokku 70 osalejat. Nendest pooled tarbisid 6 nädalat bakterite Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei ja Bifidobacterium bifidum kogumit (2×109/ g igast liigist) koos 800 mg inuliiniga. Kuue nädala pärast paranes oluliselt insuliini ainevahetus (vähenes insuliini tase, insuliini resistentsus ehk HOMA indeks, oluliselt paranes kõhunääre insuliini tootvate β-rakkude funktsioon ja insuliini sensitiivsus). Oluliselt vähenesid sünbiootikumide kasutajate vere lipiidid – langes triglütseriidide tase ja väga madala tihedusega lipoproteiinide kolesterooli kontsentratsioon. Selle uuringu tulemused viitavad sellele, et sünbiootikumide 6-nädalane tarvitamine parandab gestatsioonidiabeedi patsientide insuliini ainevahetust, triglütseriidide ja väga madala tihedusega lipoproteiinide kolesterooli.

Ahmadi S, Jamilian M, et al. The effects of synbiotic supplementation on markers of insulin metabolism and lipid profiles in gestational diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2016 Sep 29:1-8.

Leave a Reply